Phlox divaricata Clouds of Perfume (1.5lt)

£4.50

Phlox divaricata laphamii (1lt)

£3.50

Phlox paniculata Sweet White (0.8lt)

£3.00

Phlox subulata Crimson Beauty (2lt)

£6.00

Phlox subulata Emerald Cushion Blue (2lt)

£6.00

Phlox subulata McDaniel's Cushion (9cm)

£2.50

Phlox subulata Tamaongalei (Candy Stripes/Kimono) (2lt)

£6.00

Phlox subulata Tamaongalei (Candy Stripes/Kimono) (9cm)

£2.50
Showing 1 to 8 of 8 (1 Pages)